Czy do kalendarza mogę dodać dowolną ilość pokoi?

Obserwuj