Czy w BedBooking mogę kasować pokoje połączone z iCalednar?

Obserwuj