Jak często jest wykonywana synchronizacja rezerwacji za pomocą iCalednar?

Obserwuj