Jak podnieść lub zmniejszyć cenę? Jak przeliczyć cenę o konkretną kwotę?

Obserwuj