Czy mogę pobrać (zaimportować) ceny z poprzedniej (starej) wersji cennika?

Obserwuj